Tin tức nổi bật
Aptomat và tủ điện
Cầu dao tự động (Aptomat)
Mã SP:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh Diễn giải Giá
(VNĐ)
Aptomat 1 cực (6, 10, 16, 20, 25A)  
Aptomat 1 cực (32, 40A)  
Aptomat 1 cực (50, 63A)  
Dòng cắt 10kA  
Aptomat 2 cực (6, 10, 16, 20, 25A)  
Aptomat 2 cực (32, 40A)  
Aptomat 2 cực (50, 63A)  
Dòng cắt 10kA  
Aptomat 3 cực (6, 10, 16, 20, 25A)  
Aptomat 3 cực (32, 40A)  
Aptomat 3 cực (50, 63A)  
Dòng cắt 10kA  
Aptomat 1 cực (6, 10, 16, 20, 32, 40A)  
Aptomat 1 cực (50, 63A)  
Dòng cắt 4,5kA  
Aptomat 2 cực (6, 10, 16, 20, 32, 40A)  
Aptomat 2 cực (50, 63A)  
Dòng cắt 4,5kA  
Aptomat 3 cực (6, 10, 16, 20, 32, 40A)  
Aptomat 3 cực (50, 63A)  
Dòng cắt 4,5kA  
Aptomat 2P lắp nổi - Loại 1 tiếp điểm  
Aptomat 2P lắp nổi - Loại 2 tiếp điểm  
Các sản phẩm cùng chuyên mục
Mã SP: